Agenda

Rejestracja na poszczególne warsztaty rozpocznie się pod koniec lutego, o czym uczestnicy zostaną poinformowani osobnym mailem.

15 marca

Rejestracja
Masz 168 godzin, co z nimi zrobisz?
 • Piotr Bucki

Przerwa kawowa
Zawładnij (hiper)tekstem, czyli jak zbudować wyszukiwarkę?
Zajęte miejsca: 0 / 20
 • Zbyszko Papierski Dynatrace

 • Jakub Słota Dynatrace

Java Mission Control + Flight Recorder — diagnozowanie problemów wydajnościowych na produkcji
Zajęte miejsca: 0 / 20
 • Marcin Okraszewski Dynatrace

 • Michał Weyer Dynatrace

Implementacja OAuth 2.0 za pomocą Spring Boot (dodatkowa sesja)
Zajęte miejsca: 0 / 12
 • Krzysztof Mejka Travactory

Docker - wstępniaczek
Zajęte miejsca: 0 / 20
 • Maciej Krajewski

Introduction to Kotlin
Zajęte miejsca: 0 / 20
 • Grzegorz Dyrda

Sesja Event Storming-u
Zajęte miejsca: 0 / 25
 • Michał Michaluk

Projektowanie i szlifowanie komunikacji. Jak słowa działają na mózg i jak to dobrze wykorzystać.
Zajęte miejsca: 0 / 20
 • Piotr Bucki

Asynchroniczny Javascript - od callbacków przez promisy do async/await
Zajęte miejsca: 0 / 20
 • Marek Piechut

Spring Boot - szybki start
Zajęte miejsca: 0 / 20
#Java
 • Przemysław Bykowski

Przeszłość i przyszłość tworzenia aplikacji Internetowych
 • Michał Miszczyszyn

JUnit5
 • Rafał Borowiec

 • Maciej Koziara

Przerwa lunchowa
Micro Services using Spring Boot 2.0 with Kotlin - krok po kroku
Zajęte miejsca: 0 / 20
 • Karol Lotkowski Travactory

 • Jarek Bela Travactory

Storytelling
Zajęte miejsca: 0 / 20
 • Aleksander Gozdek Software Development Academy

Wprowadzenie do Scali
Zajęte miejsca: 0 / 12
 • Paweł Włodarski

Implementacja modeli Machine Learningowych
Zajęte miejsca: 0 / 20
 • Mariusz Gil

Z Typescriptem Ci do twarzy
Zajęte miejsca: 0 / 20
 • Łukasz Łuczak

Consumer-Driven Contracts w praktyce
Zajęte miejsca: 0 / 20
 • Jędrzej Andrykowski

Kick your ass to the cloud
Zajęte miejsca: 0 / 20
 • Paweł Szczerbicki

Kubernetes od podstaw
Zajęte miejsca: 0 / 30
 • Daniel Pokusa

 • Paweł Młynarczyk

NgRx - czyli Redux w Angularze
Zajęte miejsca: 0 / 18
 • Tomek Sułkowski

JVM: przez dziurkę od klucza
 • Jarosław Pałka

ElasticSearch: wydajnościowe pułapki?
 • Dominika Makuch Dynatrace

 • Patryk Makuch

Meet & Greet - Pub T29

16 marca

"Przeszczepianie wiedzy" - czyli jak fachowo uczyć programowania?
Zajęte miejsca: 0 / 20
 • Piotr Mariański Software Development Academy

React – co i jak?
Zajęte miejsca: 0 / 20
 • Adam Marczyk Nordea

Implementacja OAuth 2.0 za pomocą Spring Boot
Zajęte miejsca: 0 / 20
 • Krzysztof Mejka Travactory

Wykorzystanie dockera w celu poprawy efektywności CI/CD
Zajęte miejsca: 0 / 20
 • Michał Gryko Nordea

 • Bartek Nowakowski Nordea

Clojure Koans & REST assured
Zajęte miejsca: 0 / 18
 • Paweł Kapała

Jak podzielić system na moduły
Zajęte miejsca: 0 / 25
 • Łukasz Szydło

Functional concepts in JavaScript
Zajęte miejsca: 0 / 18
 • Bartłomiej Witczak

NginX + Lua = OpenResty
Zajęte miejsca: 0 / 12
 • Marcin Stożek

Testowanie wydajności kodu Javy za pomocą narzędzia JMH.
Zajęte miejsca: 0 / 20
 • Wojciech Oczkowski

Reactive APIs behind the scenes
 • Kamil Szymański

Speed-up code evaluation by JIT compilation
 • Kasper Kulikowski Dynatrace

 • Przemysław Delewski Dynatrace

Przerwa lunchowa
Rozwój Reactowej aplikacji w firmie
Zajęte miejsca: 0 / 20
 • Bartosz Markowski Travactory

Wydajność bazy danych z perspektywy programisty
Zajęte miejsca: 0 / 20
 • Grzegorz Witczak Dynatrace

 • Michał Weyer Dynatrace

Service Discovery & Failure Detection with Consul (101)
Zajęte miejsca: 0 / 18
 • Tomasz Mazur Nordea

 • Tomasz Wnorowski Nordea

JMX w praktyce
Zajęte miejsca: 0 / 20
 • Wiktor Bachnik Dynatrace

Micro Services using Spring Boot 2.0 with Kotlin - krok po kroku (dodatkowa sesja)
Zajęte miejsca: 0 / 20
 • Karol Lotkowski Travactory

 • Jarek Bela Travactory

Efektywne programowanie funkcyjne w Scali
Zajęte miejsca: 0 / 18
 • Andrzej Janczak

Jak przygotować swoją pierwszą prezentację (lub ulepszyć istniejące)?
Zajęte miejsca: 0 / 25
 • Sławomir Sobótka

O optymalizacji MongoDB przykładów kilka
Zajęte miejsca: 0 / 12
 • Wiktor Sztajerowski

Messaging Queues
Zajęte miejsca: 0 / 20
 • Piotr Pasich

Wprowadzenie do Domain-Drived Design na przykładach
 • Michał Michaluk

Datalog: Biting the Silver Bullet
 • Norbert Wójtowicz

Przerwa kawowa
Co gryzie świadomego programistę DDD?
 • Sławomir Sobótka Bottega IT Minds